Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2008.06.05. 0:00 - 0:00

ŠVEJK UNOKÁJA könyvbemutató

kortárs cseh drámák

 

 

 

Švejk unokája
Kortárs cseh drámák
könyvbemutatójával
egybekötött felolvasóest,


melyen
Kovács Dezső színikritikussal

G. Kovács László beszélget,


Závori Andrea, Ruszina Szabolcs és Szabados Mihály
részleteket adnak elő
a kötetben szereplő színdarabokból.

 

 

 

Mindenkit szeretettel várunk!

 

 

Hosszú idő után abban a szerencsében van részünk, hogy a magyar könyvpiacon hiánycikknek számító, napjaink cseh drámairodalmának egyfajta keresztmetszetét nyújtó könyvet ajánlhatunk az olvasó figyelmébe. A színdarab mindig is fontos szerepet játszó és magas színvonalon képviselt mûfajnak számított a cseh irodalomban – gondoljunk csak a nemzeti újjászületés időszakának klasszikusára, Josef Kajetán Tylre, a 19–20. század fordulójának egyik legimponálóbb tollforgatójára, Jaroslav Vrchlicýre, vagy a huszadik század olyan nagy nevű szerzőire, mint Karel Čapek, Jiří Voskovec és Jan Werich, Václav Havel és Milan Kundera. A legutóbbi másfél- két évtizedben csak szórványos hírek jutottak el Magyarországra a cseh színház világából, e kötetnek köszönhetôen azonban a helyzet lényegesen javulhat. A lapjain bemutatkozó alkotók munkái arról tanúskodnak, hogy Csehországban a kortárs drámaírók kedvéért is érdemes színházba járni, nekik pedig Shakespeare és Goldoni, Csehov és Ionesco s a többi halhatatlan mester árnyékában sem kell szerénykedniük, avagy pironkodniuk. Hét vitathatatlan tehetségû, egyéni stílussal rendelkező, sajátságos világlátású színházi szerzővel ismerkedhetünk meg, akikről bízvást elmondhatjuk, hogy méltóak híres elôdeikhez. Ketten közülük már kivívták az élő klasszikus rangját, a többiek a hatvanas- hetvenes években születettek nemzedékét képviselik, azt a generációt, amely új szemléletmóddal, új témakörökkel, mûfaji újításokkal és kísérletekkel gazdagította a drámairodalmat. A kötetbe sorolt művekben egyaránt megtalálható a groteszk elemekben gazdag s az (ön)irónia iránti különleges érzékről tanúskodó cseh humor és a komikus történések hátterében is ott rejtőző tragikum, az emelkedett spiritualitás és a legnyersebb valóság, a lélektani elmélyültség és a meghökkentő abszurditás. Érdekes, változatos kép bontakozik ki előttünk, melyet megismerve joggal érezhetjük úgy, hogy többet tudtunk meg a világról, melyben élnünk adatott – s közben a nevetésre is volt jó okunk.

G. Kovács László

 

 

A kötetben az alábbi színdarabok olvashatók:

 

LADISLAV SMOČEK : Egyszer reggel felé

EGON TOBIÁŠ : Vojcev

LENKA LAGRONOVÁ : Terézke

JÍŘÍ POKORNÝ: Papa lövi a gólokat

LADISLAV SMOLJAK: Kis Október

IVA KLESTILOVÁ: 3nővér2002.cz

LUBOŠ BALÁK: Švejk unokája

 

Helyszín:

Szegfű u. 4.
1063 Budapest
Hungary

Dátum:

2008.06.05. 0:00 - 0:00

Szervező:

Bohemia Baráti kör


Emlékeztess a programra
Erről a programról már nem kérhet emlékeztetőt, mivel elkezdődött.