Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2009.04.16. 0:00 - 2009.06.14. 0:00

LADISLAV SITENSKÝ - IFJUKOROM PRÁGÁJA

fotókiállítás

 

Ladislav Sitenský

„IFJÚKOROM PráGÁJA

 

 

 

 

Ladislav Sitenský (született Prágában, 1919 augusztus 7-én) a kortárs cseh fotóművészet egyik legjelentősebb alakja. Tizennégy éves korában kezdett el fényképezni. A gimnázium elvégzése után felvették a prágai Cseh Műszaki Egyetem építészszakára, 1939-ben pedig ösztöndíjat kapott, amellyel Párizsban, August Perret építésznél tanulhatott volna. De erre már nem került sor, mert amint Párizsba érkezett, kitört a második világháború. Sitenský, mivel maga is az aktív harcot tartotta a hitleri Németország politikájára adandó egyetlen elfogadható válasznak, lelkes elszántsággal önként jelentkezett a külképviseletnél, hogy beléphessen az éppen szerveződő csehszlovák hadseregbe. 1940-ben pedig – immár a csehszlovák hadsereg tagjaként – a dél-franciaországi Agde-ból eljutott Angliába, ahol ezután egészen 1945-ig repülőgépszerelőként szolgált a Royal Air Force 312. Csehszlovák Vadászrepülő Századánál.

A katonai pályafutása alatt végig fáradhatatlanul fényképezte a háborús élet megannyi apró részletét. Eleinte kizárólag magánszorgalomból, kezdetleges fényképezőgépeket és meglehetősen gyér minőségű nyersanyagot használva. 1941-ben a légierők tagjainak életét ábrázoló képeiből Londonban kiállítást rendezett, és ezen kiállításnak köszönhetően lett belőle a brit hadseregen belül működő csehszlovák légierők felügyeletének hivatalos fényképésze. A csehszlovák hadsereg népszerűsítése terén végzett munkájáért személyesen Dr. Edvard Beneš, az akkori csehszlovák elnök is köszönetet mondott neki. 1945-ben Sitenskýt kiküldték Dunkerque-be, hogy követhesse a csehszlovák páncélos dandárt. Ezen megbizatása során Jiří Weiss filmrendező asszisztenseként dolgozott. A háború vége felé igen kecsegtető ajánlatot kapott a Sunday Times első emberétől, aki szívesen felvette volna fotóriporternek. De Ladislav Sitenský nemet mondott az ajánlatra, és még ugyanazon évben inkább visszatért az addigra már felszabadított Csehszlovákiába.

Sitenský háborús fényképsorozata a II. világháború idején a szövetséges erők oldalán harcoló csehszlovák pilóták tevékenységéről tett legkimerítőbb – a művészi értékét tekintve pedig egyenesen felülmúlhatatlan – „tanúbizonyság“. Kétségtelen, hogy életének ezen szakasza Ladislav Sitenský fotóművészetére is döntő hatással volt. Ez indította el azon az úton, amely lehetővé tette, hogy a művészi fotódokumentumra szakosodó hivatásos fotográfussá váljék.

A második világháború előtti Prágának emléket állító fényképválogatás a Sitenský-életmű azon témáinak egyikét tárja elénk, amelyek alkalmasak a legőszintébb érzelmi hatás kiváltására. Ezek a képek még ma is kiválóan érzékeltetik a valamennyi művészeti ág örök ihletforrásául szolgáló és a külföldi vendégeket minduntalan elbűvölő város hajdani légkörét; ugyanakkor kiérezzük belőlük a Mester és a Város végzetes összefonódását, és megértjük, hogy a fotográfus 1945-ben miért vágyott haza, elutasítva a nemzetközi hírnévnek örvendő folyóirat nem mindennapi munkaajánlatát.

 Az Ifjúkorom Prágája című képsorozat csupán egy kis ízelítőt adhat a félmillió negatívot és több tíz ezer nagyítást tartalmazó fotóarchívum tulajdonosának alkotásaiból. Sitenský azon kevés fényképész egyike, akik soha nem csak egy szűk témakörre koncentráltak, hanem bármit lefotóztak, ami a lencséjük elé került. De a képeinek dokumentumértéke ennek ellenére – vagy éppen ezért – felbecsülhetetlen. Ladislav Sitenský felvételeit a művészi értékük, sajátságos látásmódjuk és etikai töltetük okán is méltán sorolhatjuk a 20. század fotóművészeti termésének legjavához.

 

 

 

 

 

Helyszín:

Szegfű u. 4.
1063 Budapest
Hungary

Dátum:

-tól: 2009.04.16. 0:00
-ig: 2009.06.14. 0:00

Szervező:

Cseh Centrum


Emlékeztess a programra
Erről a programról már nem kérhet emlékeztetőt, mivel elkezdődött.