Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2005.03.04. 0:00 - 0:00

Cseh-magyar tudományos konferencia

Kisebbségi kérdések, etnopolitikai koncepciók Csehszlovákiában és Magyarországon a két világháború között.

 

A cseh és magyar történészek részvételével zajló konferencia tematikájában olyan kérdésekre fokuszál, melyek amellett, hogy a régió 20. századi történelmének legizgalmasabb fejezetei közé tartoznak, egyes hosszú távú hatásaiban a jelen formálásához is hozzájárulnak, s ezért lényegében mind a mai napig bizonyos mértékben aktuálisnak tekinthetők.

 

A két ország szakmai közvéleménye az említett időszakban felmerülő kérdések egy részét a mai napig különbözőképpen interpretálja, amiben természetesen meghatározó szerepet kap az 1920-as döntés értelmezésében megjelenő eltérő alapállás is.

 

A konferencia amellett, hogy hozzá kíván járulni a szakmai kapcsolatok elmélyítéséhez, lehetőséget teremt az elmúlt másfél évtized új kutatási eredményeinek ismertetésére is. A szervezők az elhangzott előadások jegyzetekkel ellátott, szerkesztett változatát egy angol nyelvű kötetben kívánják megjelentetni.

 

Minden érdeklődőt szeretettel várunk.

 

 

Program:

 

 

9.00-9.10 Megnyitó: GÁL Jenő, a Budapesti Cseh Centrum igazgatója

 

9.10-9.40 Jan RYCHLÍK

Koncepce národnostní politiky první Československé republiky. Představy a realita – Az I. Csehszlovák Köztársaság nemzetiségi politikájának koncepciója. Elképzelések és a realitás.

 

9.40-10.10 BÁRDI Nándor

A budapesti kormányzati magyarságpolitika intézményrendszere és stratégiája – Institucionální zázemí a strategie národní (maďarské) politiky budapešťské vlády

 

10.10-10.40 Eva IRMANOVÁ

Postavení maďarské menšiny v Československu po roce 1918 – A magyar kisebbség helyzete Csehszlovákiában 1918 után

 

10.40-11.00 Vita

 

 

11.00-11.20 Kávészünet

 

 

11.20-11.50 Dagmar HÁJKOVÁ

Role prezidenta při řešení problematiky menšin v Československu pro roce 1918 – Az elnök szerepe a csehszlovákiai kisebbségi kérdés rendezésében 1918 után

 

 

 

 

 11.50-12.20 SZARKA LászlóAz etnikai revízió alternatívája 1938-ban. A bilaterális megoldás esélytelensége – Alternativa etnické revize v roce 1938. Bilaterární řešení – bez vyhlídky na úspěch

 

12.20-13.00 Vita

 

13.00-14.30 Ebédszünet

 

14.30-15.00 Zbyněk ZEMAN

Edvard Beneš, Czechoslovak Foreign Policy and the Minorities – Edvard Beneš, zahraniční politika Československa a národnostní menšiny – Edvard Beneš, a csehszlovák külpolitika és a kisebbségek

 

15.00-15.30 ZEIDLER Miklós

Magyar vonatkozású kisebbségi panaszok a Nemzetek Szövetsége előtt – Menšinové stížnosti s maďarskou tematikou před Organizací Národů

 

15.30-16.00 EILER Ferenc

Kisebbségi külpolitika”. Magyar kisebbségek és az Európai Nemzetiségi Kongresszus – „Menšinová zahraniční politika.“ Maďarské menšiny a Evropský národnostní kongres

 

Vita

 

 

Helyszín:

Szegfű u. 4.
1063 Budapest
Hungary

Dátum:

2005.03.04. 0:00 - 0:00

Szervező:

Cseh Centrum


Emlékeztess a programra
Erről a programról már nem kérhet emlékeztetőt, mivel elkezdődött.