Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

2005.11.14. 0:00 - 2005.11.15. 0:00

50 éves az ELTE Szláv Tanszék cseh szakja

Kétnapos nyílt rendezvénysorozat az ünnepi esemény alkalmából

 

Az idén ünnepli fennállásának 50. évfordulóját a budapesti Eötvös Lóránd Tudományegyetem Szláv Tanszékének cseh szakja. Ebből az alkalomból a tanszék és a Cseh Centrum egy kétnapos rendezvénysorozatot szervez, melynek központjában „Az otthoni és külföldi bohemisztika aktuális kérdései” című tudományos konferencia áll, melyre minden volt diákot, barátot és érdeklődőt szeretettel várunk.

 

A konferencia nyelve az első napon cseh, a másodikon magyar és cseh. (A külföldi vendégeknek tolmácsolás biztosított.)

 

 

Részletes program:

 

 

2005. november 14., hétfő

 

Helyszín: az ELTE BTK. Tanácsterme (Múzeum körút 4., BP. VIII., D. épület)

 

9.00 – 9.30 – A konferencia megnyitója Hana Hubáčková csehországi nagykövet, Manherz Károly dékán, Janusz Banczerowski intézményvezető és Lukács István tanszékvezető közreműködésével

 

9.00- 9.45  Heé Veronika: 50 let oboru bohemistiky (A bohemisztika ötven éve) – bevezető előadás

 

9.45 – 10.00 Szünet

 

10.00 –11.00 Első ülésszak

 

1. Tilman Berger: Proč je čeština tak těžká? (Miért olyan nehéz a cseh nyelv?)

 

2. František  Čermák: Český národní korpus a jeho stav v roce 2005 (A cseh nemzeti korpusz és annak állapota 2005-ben)

 

3. François Esvan: Vidová morfologie v rámci korpusových studií (Az igeidő-aspektusok morfológiája a korpusztanulmányok keretében)

 

4. Anna Benešová: Čeština v Evropské unii (A cseh nyelv az Európai Unióban)

 

 

11.00 – 11.15 Szünet

 

11.15 – 12.45 Második ülésszak

 

1. Stefan M. Newerkla: O začátcích vídeňské bohemistiky – J.V Pohl (A bécsi bohemisztika kezdeteiről – J.V.Pohl)

 

2.  Olga Palamarčuk: Bohemistika na Kyjevské univerzitě (Bohemisztika a Kijevi Egyetemen)

 

 

3. Richard Pražák: Maďarské aspekty českého národního obrození (A cseh nemzeti megújhódás magyar vonatkozásai)

 

4. Oleg Fedoszov: Vladimír Skalička a maďarská gramatika (Vladimí Skalička és a magyar nyelvtan)

 

 

12.15 – 12.45 Kérdések, hozzászólások, vita

 

12.45 – 14.00 Ebédszünet

 

14.00 – 15.45 Harmadik ülésszak

 

1. Jiří Brabec: Česká literární věda po roce 1989 (A cseh irodalomtudomány 1989 után)

 

2. Ludmíla B. Hankó: Paralelní bezosudovost – Imre Kertész a Arnošt Lustig (Párhuzamos sorstalanság – Kertész Imre és Arnošt Lustig

 

3. Petr Hora: Sborník světové poezie a překladatelská účast Františka Brabka (Világirodalmi költői antológia és František Brábek fordításai)

 

4. Iva Málková: Česká poezie na prahu XXI. století (A cseh költészet a XXI. század küszöbén)

 

5. Anna Gyivicsán: Sakrálna úloha českého jazyka v kruhu slovenských evanjelikov (A cseh nyelv szakrális jelentősége a szlovák evangélikusok körében)

 

15.15 – 15.45 Kérdések, hozzászólások, vita

 

 

 

2005. november 15. kedd

 

Helyszín: Cseh Centrum

 

 

 

10.00 - 12.45 Negyedik ülésszak

 

10.00 – 10.15 Fried István: Dobossy László emlékezete és a cseh-magyar kapcsolatok kutatása

 

10.15 – 10.30 Kiss Gy. Csaba: A cseh himnusz közép-európai párhuzamai

 

10.30-10.45 Kiss Szemán Róbert: Ján Kollár személyisége – Grundlage 3.

 

10.45-11.15 Kérdések, vita

 

11.15-11.45 Szünet

 

 

11.45-13.00 Ötödik ülésszak

 

11.45-12.00 Efraim Izrael: Národ, který nechce být svůj (Egy nemzet, mely nem akar önmaga lenni)

 

12.00-12.15 Vörös István: A „nagy vers” fogalmának eltérései a magyar és a cseh lírai hagyományban

 

12.15. – 12.30 Selmeci Gábor: A cseh és magyar asszociációk pszicholingvisztikai vizsgálata.

 

12.30-13.00 Kérdések, vita

 

13.00 A konferencia lezárása

 

13.00-15.00 Ebédszünet

 

 

15.00 – 17.00 Mire szolgál(t) a cseh szak elvégzése. A volt és jelenlegi cseh szakos hallgatók kerekasztal beszélgetése.

 

 

17.00 – 19.00 Szabad program a Cseh Centrumban

 

Párhuzamosan:

17.00 – 18.00 Richard Pražák Maďarsko (Magyarország) és Hana Pražáková Dobrý den Brno (Jó napot Brünn) c. könyvének bemutatója

 

Helyszín:

Szegfű u. 4.
1063 Budapest
Hungary

Dátum:

-tól: 2005.11.14. 0:00
-ig: 2005.11.15. 0:00

Szervező:

Eötvös Lóránd Tudományegyetem, Szláv Tanszék


Emlékeztess a programra
Erről a programról már nem kérhet emlékeztetőt, mivel elkezdődött.