Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Tanuljon csehül Csehországban

NYELVTANFOLYAM CSEH FELMENŐKKEL RENDELKEZŐKNEK VAGY A CSEH KULTÚRA IRÁNT ÉRDEKLŐDŐKNEK (DOBRUŠKA)
Cím: Studijní středisko Dobruška
Solnická 777, 518 01 Dobruška
Tel.: +420 494 623 001
E-mail: vladka.korenova@ujop.cuni.cz
Web: www.ujop.cuni.cz
Nyári tanfolyam: http://ujop.cuni.cz/kurz/kurz-cestiny-pro-krajany
Ösztöndíj lehetőség: http://www.dzs.cz/

CSEH NYELVTANFOLYAMOK (PRÁGA)
Cím: Ústav jazykové a odborné přípravy
Karlova Univerzita v Praze, Vratislavova 29/10, Praha 2, 128 00
Tel.: +420 224 990 411
E-mail: studujop@ujop.cuni.cz, marketing@ujop.cuni.cz
Web: www.ujop.cuni.cz
Letní kurzy: http://ujop.cuni.cz/kurzy/letni-kurzy-cestiny-pro-cizince-v-praze
Cseh nyelv és kultúra A 31. 7. 2017 - 25 .8. 2017
Út a gyökerekhez 31. 7. 2017 – 18. 8. 2017
Nyári egyetem 3. 7. 2017 – 28. 7. 2017
Summer FLAS Praha - nyári egyetem 5. 6. 2019 – 21. 7. 2017

CSEH NYELV KÜLFÖLDIEKNEK (BRÜNN)
Cím: Kabinet češtiny pro cizince, Filozofická fakulta MU, Arne Nováka 1, Brno, 602 00
Tel.: +420 549 491 593; +420 549 495 970
Email: eva@phil.muni.cz, bohem@phil.muni.cz
Web: www.phil.muni.cz/kabcest
Nyári egyetem (15.7. 2017 – 12. 8. 2017)
http://www.phil.muni.cz/kabcest/cs/letni-skola-slovanskych-studii.php

NYÁRI EGYETEM (OLMÜTZ)
Cím: Filozofická fakulta, Univerzita Palackého, Křížkovského 10, Olomouc, 771 80
Tel.: +420 585 633 156, +420 776 267 676
E-mail: LSSS@upol.cz
Web: http://www.lsss.upol.cz/
Nyári egyetem (22. 7. - 20. 8. 2017)
http://lsss.upol.cz/letni-skola-slovanskych-studii

NYELVI ELŐKÉSZÍTŐ INTÉZET (PODĚBRADY)
Cím: Karlova Univerzita v Praze, Study Centre Poděbrady, UJOP
Jiřího náměstí 1/I, Poděbrady, 290 01
Tel.: +420 325 610 798
E-mail: jana.tomasova@ujop.cuni.cz
Web: www.ujop.cuni.cz/podebrady
Nyári egyetem (3. – 28. 7. 2017)
http://ujop.cuni.cz/kurz/letni-skola-slovanskych-studii?from=3
Cseh vakáció (3. – 28. 7. 2017)
http://ujop.cuni.cz/kurz/na-prazdninach-s-cestinou?from=3

CSEH NYELV KÜLFÖLDIEKNEK (PILZEN)
Cím: Ústav jazykové přípravy, Univerzitní 22, Plzeň, 306 14
Tel.: +420 377 635 201
E-mail: buskova@ujp.zcu.cz
Web: www.ujp.zcu.cz

AGENTURA EDUCO - NYELVISKOLA (PRÁGA)
Cím: Argentinská 38, Praha 7, 170 00
Tel.: +420 233 312 187, +420 724 777 108
E-mail: office@educo.cz
Web: www.educo.cz

AKCENT MEZINÁRODNÍ DŮM PRAHA
Cím: Bítovská 3, Praha 4, 140 00
Tel./fax: +420 261 261 638/675
E-mail: akcent@akcent.cz
Web: www.akcent.cz
Nyári nyelvtanfolyam Prágában (24. 7. – 11. 8. 2017)
http://www.akcent.cz/cz/p/87/letni-intenzivni-kurzy.html

PRESTO NYELVISKOLA (PRÁGA)
Cím: Na příkopě 31, Praha 1
Tel: +420 225 000 676, +420 225 000 672
E-mail: crm@presto.cz
Web: www.presto-SKOLA.cz

NOISIS AGENTURA (PRÁGA)
Cím: nám. Míru 15, Praha 2, 120 00
Tel: +420 222 517 869
E-mail: info@noisis.cz
Web: www.noisis.cz
Intenzív nyári nyelvtanfolyam: http://www.noisis.cz/jazykove-kurzy/intenzivni-kurzy-cestiny/

CZ LINGUA (PRÁGA)
Cím: Wuchterlova 5, Praha 6 - Dejvice, 160 00
Tel: +420 603 480 667
E-mail: info@czlingua.cz
Web: http://www.czlingua.cz/cz/uvod
Intenzív nyári nyelvtanfolyam: http://www.czlingua.cz/cz/kurzy_F_G

LINGUA BOHEMICA (PRÁGA)
Cím: Nádražní 82, Praha 5, 150 00
Tel: +420 251 512 176
E-mail: info@lingua-bohemica.com
Web: http://www.lingua-bohemica.com/index.php?lang=en&page=profil&menu=200&akce=rozbal
Tanfolyamok 2017: http://www.lingua-bohemica.com/index.php?lang=en&page=terminy17&menu=200&akce=rozbal

AJODA NYELVISKOLA (PRÁGA)
Cím: Strossmayerovo náměstí, Praha 7
Tel: +420 724 778 552
E-mail: ajoda@ajoda.eu
Web: http://www.ajoda.eu/index.php?lang=cs
Nyári tanfolyam Jihlavában: http://www.ajoda.eu/cz_2017_07-08-letni-kurz-2017