Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

21.10.2010 0:00 - 20.12.2010 0:00

Zelená architektura

Výstava projektů, které úspěšně sjednocují požadavek šetrného přístupu k přírodě s kvalitou architektonického řešení. Připravila pražská Galerie Jaroslava Fragnera, kurátor Petr Kratochvíl. Výstava v Českém centru potrvá do 17.12.2010.

 

 

Kurátor výstavy vybral pět desítek českých staveb, pro jejichž autory i klienty bylo vedle primárního hlediska šetrného přístupu k přírodě důležité také kvalitní architektonické řešení. Název výstavy tak neodkazuje ke konkrétním cestám úsporného a ekologického stavění, ale je metaforou dobrého bydlení v souladu s přírodou. Návštěvníci se mohou přesvědčit, že „zelený“ dům nemusí být nutně nudnou stavbou plnou izolace, obalenou solárními panely. Prezentované realizace se vyznačují snahou o symbiózu s krajinou a hledáním využitelných paralel s přírodními tvary a strukturami.

 

„Hledisko udržitelného rozvoje se ve světové architektuře stále výrazněji prosazuje jako důležité kritérium a vodítko architektonických návrhů. Konání mezinárodní konference v Praze „Udržitelná výstavba budov ve střední Evropě“ ukazuje, že se toto povědomí začíná stále více prosazovat také u nás, což dokládá i vítězství takto koncipovaných staveb v posledních ročnících české Grand Prix architektů (Centrum ekologické výchovy Sluňákov mladého ateliéru Projektil, nová radlická Centrála ČSOB studia Josefa Pleskota AP ateliér). Zdá se však, že se v našich poměrech zatím větší pozornost věnuje technickým aspektům ekologicky šetrného stavění (materiály, způsoby vytápění, chlazení, apod.), méně příkladů však najdeme, kdy je toto ekologicko-technické hledisko v rovnováze s kvalitou celkového architektonického řešení, nebo dokonce je inspirací originální architektury.“   Petr Kratochvíl      

 

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

Od: 21.10.2010 0:00
Do: 20.12.2010 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala