Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.11.2012

Neúnavná slova

Sympozium o osobnosti a díle zakladatele moderní hungaristiky na Univerzitě Karlově prof. Petra Rákose je příležitostí k zamyšlení nad širším kontextem česko-maďarských vztahů.

Sympozium se uskuteční v návaznosti na Den bohemistiky na Filozofické fakultě Katolické univerzity Petra Pázmánye v Piliscsabě (PPTE). Z pražské hungaristiky na FF UK k nám zavítá editor dosud největšího souborného českého vydání Rákosových textů Dr. Evžen Gál, z maďarské strany promluví mj. prof. Endre Bojtár a  Dr. Tamás Berkes z Ústavu literární vědy v Budapešti. Historik Andor Mészáros z PPTE v Piliscsabě pro sympozium připravil studii o okolnostech navázání československo-maďarských diplomatických vztahů v r. 1922,  svou práci o dějinách pražské hungaristiky představí filolog Jiří Januška.

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

15.11.2012

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala