Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

3.11.2016 17:00 - 10.11.2016 15:00

Významná díla krajinné architektury – současný stav a možnosti její obnovy

Výstava je zaměřena na prezentaci navrhovaných projektů a realizovaných děl krajinné architektury z dílen akademických pracovišť, zabývajících se danou tématikou – Fakulty architektúry STU v Bratislavě, Fakulty architektury ČVUT v Praze, Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se sídlem v Lednici na Moravě a Fakulty architektury Szent István Egyetem v Budapešti.

Kurátoři výstavy jsou ing. Ivan Stankoci, PhD. a Doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD. z Fakulty architektury STU v Bratislavě.

Hlavním záměrem výstavy je zviditelnění identity, genia loci a hodnoty historických krajinných děl a struktur a současný stav poznání, managementu a jejich důležitost pro současnou společnost. Nepřehlédnutelným přínosem výstavy je i zvyšování vzdělanosti pomocí prezentovaných studií.

Slavnostní otevření výstavy se uskuteční od 17:00 dne 3. listopadu 2016 na ZÚ Budapešť.

Výstava potrvá do 10. listopadu 2016 a pro veřejnost bude přístupna v pracovních dnech od 11:00 do 15:00 (Adresa: Szegfű utca 4, 1063 Budapest VI).

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

Od: 3.11.2016 17:00
Do: 10.11.2016 15:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala