Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.6.2004 0:00 - 12.9.2004 0:00

Výstava Líviusze Gyulaiho

Vernisáž s názvem Grafiky nositele Kossuthovy ceny, grafika Líviusze Gyulaiho je k vidění od 9. června do 27. srpna v Českém centru.

 

Jsem grafikem, ilustrátorem knih. Nemám větší ani menší touhu, než abych v díle, jenž se má ilustrovat, byl vskutku partnerem spisovatele” – Tamás Nádor: Az irónia írója (Autor ironie)

 

Líviusz Gyulai es narodil r. 1937 v Barótu, na území obývaném Sikuly v Sedmihradsku, na úpatí hory Hargita; když mu bylo devět let, rodina repatriovala do Maďarska. R. 1946 se odstěhovali do Šoproňě, zde pokračoval Líviusz ve svých studiích. Jeho cesta vedla ze Šoproňě do Budapešti, na výtvarné gymnázium, později na Vysokou školu výtvarných umění, kterou dokončil r. 1962. Byl žákem Jánose Kmettyho, Gézy Fónyiho a Sándora Éka. Od svých vysokoškolských let se zabýval volnou grafikou a ilustrací knih.

První úkol, ilustrace knihy Frigyese Karinthyho Notesz (Zápisník) v edici Vidám könyvek (Veselé knihy) mu byl zadán Nakladatelstvím MAGVETŐ. Následovala další zadání: Kálmán Mikszáth, Gyula Krúdy, Lúdas Matyi (Matěj Husopas) v úpravě Gyuly Illyése, a téměř celá současná maďarská literatura, Sándor Weöres, Ferenc Juhász, Ervin Lázár a mnozí další. Poté velikáni světové literatury: Villon, Balzac, Rostand, Laurence Sterne.

Jeho ruka je vedena základním instinktem, mezitím takřka znovutvoří dílo v podívané, která začne vyprávět i sama od sebe, zprostředkuje současně myšlenkovou náplň díla i své vlastní vnitřní umělecké chápání a nazírání protkaný jemnou ironií a humorem. Ilustrace knih je i dnes jeho jeho láskou a štědře ji chrlí ze sebe lehkou rukou – dle mínění jednoho z jeho oceňovatelů rukou vážky – technickou bravurností, byť by se jednalo o kresbu tužkou, tuší, o litografii či linoryt. Průběžně ilustruje edici knih Sophie Nakladatelství Littera Nova, práce současných básníků a spisovatelů psané dětem.

Svými volnými grafikami debutovcal v roce 1966 na výstavě v Dürerově síni. Od té doby jeho díla byla představena na četných výstavách doma i v zahraničí, a získala mnoho cen a medailí. Všude si něčím podmanil obecenstvo díky tomu, jakou láskou a duchaplností vyčarovává starodávné doby, nostalgii, romantiku, velké, ale i chybující hrdiny, ženu i muže, přitom si prostopášně a s chutí pohrává s nápady a podrobnostmi.

V sedmdesátých letech začal s tvorbou animovaných filmů, pro děti nakreslil i dva televizní seriály, Jómadarak (Rošťáci) (1979-1980) a Tinti kalandjai (Tintiina dobrodružství) (1987-1989). Poslední dobou tvoří autorské krátké fimy, za které získává jedno ocenění za druhým.

V posledních letech Líviusz Gyulai vystavoval i v České republice, v Praze, Brně i v Slavonicích. V roce 2004 získal nejvyšší maďarské státní umělecké vyznamenání, Kossuthovu cenu.

Éva Molnár

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

Od: 9.6.2004 0:00
Do: 12.9.2004 0:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala