Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

26.9.2008 0:00 - 0:00

Středoevropský literární fórum

Mezi realitou a fikcí - kulatý stůl v rámci Středoevropského literárního fóra, přednáška Joanny Derdowské

Joanna Derdowska

vystudovala bohemistiku a sociologii na Univerzitě Mikuláše Koperníka v Toruni (Polsko) a aktuálně připravuje disertační práci v Ústavu české literatury a literární vědy na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Přednáší kapitoly ze středoevropské literatury v rámci programu East and Central European Studies Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Zabývá se mimo jiné tématikou městského prostru v kultuře. Je autorkou knihy Praskie przemiany. Sacrum i desakralizacja przestrzeni miejskiej Pragi (Sacrum a desakralizace městského prostoru Prahy, Kraków: Nomos 2006). Překládá do polštiny českou beletrii (mj. prózu Stanislava Komárka, Jaroslava Rudiše, Irenu Douskovou). Příležitostně přispívá do polských a českých kulturních a literárních periodik (týdeník A2, Labyrint revue, Studium, Red aj.).

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

26.9.2008 0:00 - 0:00

Organizátor:

Rumunský kulturní institut, Polský Institut


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala