Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

16.4.2013 - 15.5.2013

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Putovní výstava umělecké agentury Foibos je součástí mezinárodního projektu Slavné vily zemí Visegrádu. Reprezentativní výběr z několika publikací mapuje region po regionu vilovou architekturu České republiky od počátku 19. století do současnosti.

Slavné vily Čech, Moravy a Slezska

Výstava Slavné vily Čech, Moravy a Slezska představuje to nejlepší z výběru architektury rodinného bydlení z celé České republiky. Ukazuje přehled všech architektonických stylů od historismů, přes secesi, typicky český kubismus, funkcionalismus, až po nejnovější výdobytky moderní architektury. Vedle slavných českých architektů, jako byli Jan Kotěra, Pavel Janák, Adolf Benš, bratři Šlapetové a mnoho dalších, nalezneme na území České republiky také vily od proslulých architektů zahraničních, mezi nimiž vynikají jména jako Adolf Loos a Mies van der Rohe. Müllerova vila v Praze a vila Tugendhat v Brně se tak řadí k největším skvostům vilové architektury nejen v ČR, ale v celé Evropě. Ovšem nejen tyto dvě metropole, ale všechny kraje České republiky ukrývají výstavní příklady vilové architektury. Jednotlivé oblasti se samozřejmě geograficky, klimaticky a zejména historicky liší a obytná architektura individuálních staveb to většinou citlivě reflektuje. Dům vždy nepokrytě vypovídá o době svého vzniku, o jejích technických, ekonomických a kulturních podmínkách i o mentalitě a charakteru svého architekta a stavebníka. Proto na vilových stavbách můžeme vyložit a interpretovat celé dějiny architektury.

Slavné pražské vily

Nejstarší pražské vily, jakými jsou Štemberská vila, vila Kinských a další, jsou podobně jako v jiných evropských zemích inspirovány renesančními vilami Toskánska, Benátska či Říma. Také rané baroko a zejména potom 18. Století zanechalo v Praze své letohrádky a vily, podobu vil dostávaly v období klasicismu i některé venkovské usedlosti. 19. Století, zejména ve své druhé polovině, znamenalo budování vilových čtvrtí s velkými pozemky a kromě italských, rakouských a anglických vlivů byly inspiračními zdroji vilové architektury tohoto období česká gotika a renesance. Secese byla v pražském prostředí spojena především s nastupující generací mladých umělců a s vkročením do evropského prostoru, plného vzruchu. Zakladatelská generace moderní české architektury prošla většinou školou vídeňského architekta Otto Wagnera. Samostatnou kapitolou je krátké období českého architektonického kubismu a dekorativního národního slohu nazývaného rondokubismus. Dvacátá a třicátá léta 20. Století patří v historii pražských vil k těm nejdůležitějším a jsou spojena se jmény architektů evropského významu: Adolfa Loose (Müllerova vila), Marta Stama (Paličkova vila), Jana Kotěry (vlastní vila), Bruno Paula (Traubova vila) a dalších. K tradici kvalitní architektury se po dlouhém období stagnace vrací současná architektura rodinného bydlení v podobě moderních vil a rodinných domů.

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

Od: 16.4.2013
Do: 15.5.2013

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala