Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

9.2.2017 18:00

Cesty s Bohumilem Hrabalem

Tento průvodce lokalitami Čech a Moravy, které Bohumil Hrabal (1914–1997) krátkodobě navštívil, kde nějaký čas pobýval, pracoval nebo v určité etapě svého života bydlel, je zároveň obohacen o citace, drobný fragment z díla Bohumila Hrabala, který se k příslušné lokalitě, konkrétnímu místu váže. Na doprovodných fotografiích je současný stav lokality, objektu či jeho torza. U některých lokalit se podařilo získat fotografii původního stavu, místem nebo rokem příslušnou fotografii Bohumila Hrabala, jinde dokument z hrabalovského archivu nějakým způsobem související, ukázku z Hrabalova rukopisu i strojopisu.

Citace z jednotlivých knih či samostatných textů Bohumila Hrabala pro sjednocení (vzhledem k rozličným redakčním úpravám Hrabalových knih v kontextu let) odkazují k Sebraným spisům Bohumila Hrabala (svazek 1–19), které vydávalo nakladatelství Pražská imaginace v letech 1992–1997 (v poznámkách k textu se pro ně používá zkratka SsBH). Průvodce také obsahuje biografický a bibliografický přehled dat k životu a dílu Bohumila Hrabala. Uživatel tohoto průvodce, výletník či jen čtenář, si tak snadno a lehce zařadí jednotlivé lokality i citace do širšího kontextu Hrabalova jistě pozoruhodného života.

A to byl vlastně také jistý postranní záměr, který mě vedl k sestavení zde předkládané knihy. Aby tento průvodce neplnil pouze svoji funkci průvodcovskou, lépe řekneme-li literárně-průvodcovskou, ale aby také mohl být i samostatnou čtenářskou publikací, pandánem k monografii Bohumila Hrabala. 

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

9.2.2017 18:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala