Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

31.5.2018 - 1.7.2018

150 let SIA

Putovní výstava „150 LET SIA“ prezentuje na 66 velkoformátových panelech prestižní výběr významných osobností z oblasti stavitelství a architektury a jejich díla, tematické okruhy výstavby a vzrůstající činnost odborných spolků a zároveň připomíná důležitou součinnost obou profesí ve stavební tvorbě. V neposlední řadě se věnuje současné situaci v obou oborech a jejich směřování do budoucnosti.

Cílem výstavy je poskytnout orientaci v minulé i současné stavební tvorbě. Představit to nejkvalitnější z oboru v naší republice a připomenout celospolečenský význam inženýrů a architektů nejen z pohledu funkčnosti jejich díla, ale rovněž v utváření estetiky staveb a  veřejného prostoru.

Spojení osobního fotografického portrétu autora, krátkého textového medailonu a historických a současných fotografií autorova díla má za cíl připomenout vývoj a úspěchy našeho stavitelství a architektury.

Pořadatel výstavy: Český svaz stavebních inženýrů (www.cssi.cz)

Kurátorka: Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.

Koordinátor: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana

Autoři textů: Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Ing. Václav Mach, Akad. arch. Jan Sapák, 
Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

Grafické zpracování: Martin Balcar

Realizace: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

A) Osobnostní panely a panely vybraných architektonických ateliérů:

Josef Hlávka, Antonín Balšánek, Osvald Polívka, Dušan Jurkovič, Josef Schulz, Josef Zítek, Leopold Bauer,Jan Kotěra, Josip Plečnik, Pavel Janák, Vladimír Karfík, František L. Gahura, Josef Gočár, Jan Gillar, Bedřich Feuerstein, Jaromír Krejcar, Josef Havlíček, Karel Honzík, Oldřich Tyl, Adolf Loos, Bohuslav Fuchs, Adolf Benš, Bedřich Rozehnal, Oskar a Elly Oehlerovi, Otakar Novotný, Stanislav Bechyně, Bohumír Kozák, Jiří Kroha, František A. Libra, František Faltus, Jaroslav Fragner, Vlastislav Hofman, Josef Chochol, Karel Hubáček, František Cubr, Karel Filsak, Karel Prager, Vladimír Machonin a Věra Machoninová, Jan Šrámek a Alena Šrámková, Jan BočanZdeněkRothbauer, Ivan Ruller, Viktor Rudiš, Václav Aulický, Jan Línek, Vlado Milunič, Eva Jiřičná, Jan Kaplický, Martin Kotík, Josef Pleskot, Ladislav Lábus, Zdeněk Fránek, Stanislav Fiala, Jiří Stráský, Vladimír Janata, Michal Hlaváček, Ateliér A PLUS, Šafer Hájek Architekti, Jakub Cigler a Vincent Marani, Ateliér CMC Architects, Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, Ateliér DaM, Ateliér Projektil.

B) Tematické panely:

SIAL, Stavoprojekt, Metro, Dálnice, Mosty (I. a II.), Vodní stavby, Stavby z oceli, Betonové stavitelství, Podzemní stavby, Urbanismus, Panelové domy, Geotechnika, Železnice, Průmyslové stavby.

 

Místo konání:

Budapest V., Petőfi Sándor utca 5.

Datum:

Od: 31.5.2018
Do: 1.7.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala