Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

5.10.2016

Přelož to! #2

Druhý ročník akce, věnované propagaci současné české literatury. Setkání maďarských nakladatelů s aktivními překladateli, jehož součástí je i burza děl k vydání. (Vstup pouze s pozvánkou.)

Předpokládaný program akce:

- uvítání, představení grantového programu Ministerstva kultury ČR pro podporu překladů (Lucie Orbók)

- překladatelká burza (nabídky rozpracovaných překladů a prezentace toho nejlepšío ze současné české literatury)

- diskuse, občerstvení

Místo konání:

Budapešť

Datum:

5.10.2016

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala