Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

11.11.2015 - 31.1.2016

Překladatelská soutěž Susanny Roth 2016

Česká centra a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu vyhlašují 2. ročník mezinárodní soutěže pro mladé překladatele, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy autorů obdobného věku, tj. kolem 40 let. Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu maximálně 15 normostran z knihy publikované v letech 2014/2015. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota.

Odborná komise, sestávající ze zástupců ČC a jejich dramaturgické rady, IDU a Ceny Česká kniha, letos vybrala prozaický debut Anny Bolavé (*1981) Do tmy (Odeon, 2015).

Cena

Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na Bohemistickém semináři a na překladatelské dílně v jeho rámci. 

Podmínky účasti

Přihlásit se mohou překladatelé do jazyka daného teritoria s trvalým pobytem v dané zemi a do 40 let věku, kteří dosud nepublikovali žádný knižní překlad.

Zadání

Překlad textu z knihy Anny Bolavé: Do tmy (Kapitola šestá – Divizna velkokvětá květ, str. 98 - 112).

Termíny

Termín uzávěrky pro zaslání překladů: 31. ledna 2016

Termín zveřejnění výsledků: do 31. března 2016

Termín pobytu oceněných v ČR: dle termínu Bohemistického semináře, předběžně červenec 2016.  

 

Překlady lze zaslat v elektronické podobě Českému Centru Budapešť 31. ledna 2016 na mailovou adresu ccbudapest@czech.cz (jako předmět prosíme uvést: Susanna Roth) .

 

Text k překladu můžete stáhnout zde:

Formuláře ke stažení zde:

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

Od: 11.11.2015
Do: 31.1.2016

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala