Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

27.9.2017 17:00 - 13.12.2017

Překladatelská dílna 2 - podzim 2017

Máte zájem o literární překlady, ale nevíte, jak začít? Márton Beke, překladatel a bohemista, povede odborný seminář literárních překladů z češtiny do maďarštiny. Podmínkou pro účast na semináři v maďarském jazyce je velice dobrá úroveň českého jazyka.

Dlouhodobá snaha o propagaci české literatury a zvýšení počtu překládaných knih klade zvýšené požadavky i na překladatele. Cílem projektu je pořádání pravidelných setkání a workshopů pro nastupující generaci mladých maďarských bohemistů.

Přihlášky zasílejte na e-mail ccbudapest@czech.cz nejpozději do 20. září 2017.

Termíny seminářů (ovšem 7):

27. září 17.00

11. října 17.00

25. října 17.00

22. listopadu 17.00

29. listopadu 17.00

13. prosince 17.00

 v jednání: 15. listopadu, 6. prosince

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

Od: 27.9.2017 17:00
Do: 13.12.2017

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala