Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

20.11.2019 12:00 - 15:00

Přednáška pana doc. Dubědy o češtině

Dne 20. listopadu 2019 se koná přednáška Fonetika češtiny a její osvojování ● Internacionalizace slovní zásoby doc. PhDr. Tomáš Duběda, Ph.D. z Ústav translatologie Univerzity Karlovy Praha, ČR

Setkání bude rozděleno do dvou tematických bloků zahrnujících jak přednášku, tak několik praktických aktivit.

Fonetika je jednou z rovin jazykového systému a jako taková má své místo i ve výuce cizích jazyků. Přednáška se bude věnovat fonetickému systému češtiny ve srovnání s dalšími jazyky, a to jak v rovině hlásek, tak v rovině prozódie (tj. zejména přízvuku a intonace). Společně se zamyslíme nad vybranými problémy spojenými s osvojováním české výslovnosti (ortoepie, ortofonie, fonologické síto, interference, výslovnostní norma, regionální a sociální variabilita).

Stejně jako všechny další jazyky má i čeština ve svém lexiku výrazy cizího původu. Přednáška se zaměří na klasifikaci výpůjček podle typu (fonologické, lexikální, syntaktické, sémantické atd.), zdrojového jazyka, adaptovanosti a ustálenosti. Všimneme si případů konkurence mezi domácími výrazy a výpůjčkami a jejich stylistické platnosti. Na příkladu anglicismů budeme pozorovat, jakým způsobem se adaptuje výslovnostní podoba výpůjček.

 

Místo konání:

ELTE BTK Szláv és Balti Filológiai Intézet, 1088 Budapest, Múzeum krt. 4/D épület, 1. emelet 108.

Datum:

20.11.2019 12:00 - 15:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala