Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.12.2014 17:00

Co vyprávěly kočičí hlavy

Předmikulášské literární vyvolávání duchů nad knížkami Aleny Ježkové, které vydalo nakladatelství Móra v překladu Andrey Balázsové. Večer s českými a moravskými bájemi, pražskými legendami, dobrodružnými historkami. Průvodce: Robert Svoboda.

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

4.12.2014 17:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala