Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

7.5.2004 0:00 - 0:00

Pokládání věnců

U pamětní desky Antona Straky při příležitosti státního svátku Slovenské a České republiky.

Samospáva Slováků v Zugló,

České centrum,

Slovenský Institut a

Kruh Přátel Bohemie

 

u příležitosti státního svátku Slovenské a České republiky

 

dne 7. května 2004

( pátek), ve 15 hodin

 

s r d e č n ě   z v e

všechny přátele zajímající se o kulturu našich národů, a přátele podporující přátelské vztahy

 

 k pokládání věnců

 u pamětní desky

 

A N T O N A   S T R A K Y

( 1893 – 1945 )

 

 - na adrese  obvod XIV., ulice Amerikai, č. 37.   -
Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

7.5.2004 0:00 - 0:00

Organizátor:

Samospráva Slováků v Zugló


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala