Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Agon

Vystoupení brněnské skupiny v rámci hudebního festivalu Making New Waves.

Bohumil Hrabal

Beseda u kulatého stolu o světoznámém spisovateli u příležitosti 5. výročí úmrtí.

Dokouřeno

Výstava 16 plakátů zdravotnické organizace proti kouření.

Kurzy českého jazyka

Kurzy pro pokročilé - 2x týdně.

Dílo Ivana Olbrachta

Beseda u kulatého stolu a promítání zfilmovaného románu "Golet v údolí" (režie Z. Dostál, 1995).

Sváteční cimbálový koncert

U příležitosti 10. výročí založení Světového cimbálového svazu.

Promítání filmů Vlasty Buriana

Promítání se koná u příležitosti 50. výročí jeho úmrtí.

Pražská Concordia

Výstava děl maďarských umělců žijících v Čechách.

František Kupka

Zahájení výstavy děl Františka Kupky.

Hotýlek v srdci Evropy

Promítání filmu režiséra Milana Růžičky z roku 1994.

Tradiční setkání českých podnikatelů v MR

Setkání českých podnikatelů v Maďarské republice.

The Plexis

Česká kapela vystoupí v rámci festivalu - BluePop.

Vekslák

Promítání filmu režiséra Jana Prokopa z roku 1994.

Varhanní koncert v Matyášově kostele

Tradiční vánoční koncert.

Kouř

Promítání filmu režiséra Tomáše Vorla z roku 1990.

60 61 62 63 64 65 66 67

Kalendář

Naši partneři