Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.5.2018 - 15.6.2018

Modrá inovace

Výstava tradičního českého modrotisku a jeho odkazu v současnosti. Modrotisk je považován za tradiční české řemeslo …

V minulosti byly české země považovány za textilní velmoc, textilní průmysl patřil k nejstaršímodvětvím a významným pilířům našeho hospodářství. Řemeslně i výtvarně velmi kvalitní výrobkypak vznikaly od padesátých let minulého století v instituci Ústředí lidové umělecké výroby (ÚLUV),která byla i centrem pro moderní a experimentální tvorbu modrotisku. Díky unikátní spoluprácivynikajících výtvarníků a skvělých řemeslníků vznikaly v rámci produkce ÚLUV originální produktyvyužívající tradiční postupy v aktuálním kontextu. Tento kreativní přístup nemá v středoevropskémkontextu obdoby, a může tak být pro zahraniční publikum velmi objevným.

V 90. letech minulého století se poslední fungující modrotiskové dílny na našem území, příslušejícírodinám Danzingerových a Jochových, osamostatnily. Přestože v současnosti zhotovují i jinýsortiment, navazují na práci svých předků – pracovníky a vedoucími obou provozoven jsou přímípotomci jejich zakladatelů. Vlastní formy s původními vzory, které se uplatňovaly na lidovém oděvuregionů, do nichž dílny tradičně své zboží dodávaly a pravidelně s nimi pracují.

V současnosti preferuje řada českých designérů kvalitu ruční práce, řemeslný um, vazbu na tradicia originalitu. Tradiční modrotisk má stále silný potenciál, a v rukou mladých tvůrců se tak stávájedinečným materiálem.

Motivací pro prezentaci českého modrotisku byl návrh na zapsání této tradiční technologie naseznam nehmotného světového kulturního dědictví organizace UNESCO. Výstava by se primárněměla prezentovat v zemích střední Evropy včetně České republiky, které společně návrh na zapsánípodaly (Maďarsko, Slovensko, Rakousko, Česko, Německo). Předpokládáme však, že zájem ovýstavu bude napříč celou sítí Českých center.

Cílem výstavy je představit tradiční modrotiskovou produkci v České republice s důrazem naunikátní inovativní přístup k této technice a zároveň i přesahem do současnosti.

 

V rámci výstavy se představí:

Strážnický modrotisk (historie, tvorba ÚLUV, současnost)

Modrotisková tvorba pod hlavičkou ÚLUV (ze sbírek Národního muzea v Praze a Valašského muzeav přírodě v Rožnově pod Radhoštěm)

Milan Bartoš (výrobce tradičních modrotiskových forem)

MgA. Alice Klouzková - doktorandský projekt Dědictví (UMPRUM)

Petra Gupta Valentová - doktorandský projekt zabývající se potiskem textilu (UMPRUM)

Martina Dvořáková - projekt Made By Ordinary www.madebyordinary.com

Ateliér textilní tvorby UMPRUM


Doprovodný program: 

 Modrotiskový workshop

Komentovaná prohlídka

Přednáška: Klára Binderová - Modrotisková oděvní tvorba pod vedením Ústředí lidové uměleckévýroby

 

Vernisáž výstavy proběhne 24.5.2018 v 18:00 v Českém Centru (Budapešť, 1063, Szegfű utca 4)

 

Organizátor: Česká centra www.czechcentres.cz

Kurátorka: Alice Klouzková http://aliceklouzkova.cz/

Grafická úprava: Adam Uchytil

Architektura výstavy: Lenka Míková

Fotografie, video: Tomáš Brabec

 

Kurátorka MgA. Alice Klouzková vystudovala Ateliér módní tvorby na Vysoké škole uměleckoprůmyslovév Praze a po studiích zde několik let působila jako asistentka v ateliéru Módní tvorby ak. mal. JosefaŤapťucha. V roce 2005 založila společně s Janou Jetelovou studio SISTERSCONSPIRACY, jež je známéhlavně tvorbou autorské pánské módy. Od roku 2014 vede Ateliér módního designu na školesoučasného umění Scholastika. V rámci doktorského studia na pražské VŠUP se zabývá tradičnímičeskými a moravskými textilními technikami a jejich využitím v současném oděvním designu,výsledky studia prezentuje v projektu Dědictví. V roce 2016 vydala knihu Dědictví. Tradice, inovace,móda.

 

 

 

Výstava je součástí programu HaHó Europe - Month of Traditions nebo akce Evropského festivalu kulturního dědictví. V období od 9. května do 9. června 2018 pořádáme významný kulturní program s názvem HaHó Europe / Month of Traditions nebo European Culinary Heritage Festival, který představuje část kulturního dědictví zúčastněných zemí.
 

#heritageconnects

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

Od: 24.5.2018
Do: 15.6.2018

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala