Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

13.6.2013 - 15.6.2013 0:00

Fenomén Michal Kindernay

Pro festival soudobé hudby pod titulem Středoevropský piknik, který se uskuteční v legendárním budapešťském klubu Loď A38, připravilo světelnou instalaci Uskupení Yo-Yo (Dolanová, Belle, Kindernay).

Michal Kindernay patří k předním českým tvůrcům interaktivního videa. Narozen 1978 v Hradci Králové, absolvoval bakalářské studium na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně (2004-08) v ateliéru Video u Petra Rónaie, magisterské studium v Centru audiovizuálních studií FAMU v dílně Miloše Vojtěchovského.

Jeho tvorba se odpočátku odvíjela od intermediálních a multimediálních aplikací videa. Je autorem videoinstalací, videoperformancí a interaktivních aplikací využívajících senzorické vstupy. Kolem roku 2005 spolupracoval s výtvarníkem a performerem Milanem Langerem a kolektivem Victory Nox, se kterými spoluvytvářel obrazovou složku audiovizuálních scénických vystoupení (např. David Marat Location in Paris). V nejstarším období jeho tvorby se také rozsáhle věnoval reflexi hmyzích tvarů, z této doby pochází série prací (fotografie, tisky, videa, instalace) věnovaná různým metaforickým souvislostem kudlanky nábožné. Od roku 2006 se významněji věnoval práci s živým videem (Opthalmodensis s Petrem Kocourkem, Janem Žaliem a Ivo Hosem). Tento projekt později vyústil v realizaci představení Catophone, které jako vizuální a zvukový materiál používá pouze záběry koček. Tyto, i následující živé videopředstavení využívají aplikace vytvořené v prostředí Max/Msp/Jitter, které umožňují hráčům bezprostředně fragmentovat videomateriál, vytvářet smyčky mikropohybů i jinak proměňovat audiovizuální podobu performance v reálném čase.

V letech 2006-07 realizovali společně Lenkou Dolanovou a později i Guy van Bellem rozsáhlejší projekt It's Fun To Be Bohemian, který v různých podobách (video, dokument, performance) propojil město Plzeň a bývalou českou čtvrtí Pilsen v Chicagu. Tato práce měla nejen podobu síťové videoperformance (Small studies on translation, 2007), ale i několika společenských a komunitních událostí ve zúčastněných místech.

Práce Michala Kindernaye využívá nejen improvizačních zásahů do videoprojekce, ale především různých remediačních procesů mezi obrazem, zvukem a dalšími senzorickými vstupy. Dlouhodobě spolupracoval s belgickým umělcem Guy van Bellem (Wind [cam], 2010; Art Pollution Kit, 2009; Noise Calypsos, 2008), se kterým na různých produkčních a performančních nástrojích zkoumá spojení mezi přírodními atmosferickými procesy, zvukem a obrazem. Výsledkem této práce nejsou pouze konkrétní díla, ale především nástroje a softwarová řešení, která mohou sloužit pro tvorbu videí i jako nástroje pro performance. V tomto smyslu je jeho tvorba neoddělitelně spojením výzkumu, softwarového vývoje a designu nástrojů, přičemž samotné výsledné dílo může vyústit v průběhu realizace do různých podob. Nepřehlédnutelným je i ekologický aspekt Kindernayovi práce. Jeho díla se obsáhle věnují různým formám znečištění, a to nejen v polohách přímé vizualizace (Art Pollution Kit), tak formou autorské glosy (série vrhlt).

Místo konání:

A 38 hajó

Datum:

Od: 13.6.2013
Do: 15.6.2013 0:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala