Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

12.10.2016 17:00 - 18:00

Maďarské památky v České republice

Prezentace knihy J. Kokeše, kterou vydalo nakladatelství Józsefa Antallaˇ, proběhne v segedínské knihovně.

Maďaři a Češi byly sousedy po staletí a mezi vládnoucími dynastiemi obou zemí se uzavřelo ne jedno manželství. Kromě toho vznikl nespočet obchodních, politických a osobních vztahů mezi oběma národy. Česká republika je bohatá na památky a památná místa, která vypovídají o těchto vztazích. Bohatě ilustrovaná publikace Jánose Kokese Maďarské památky v České republice (zatím vyšla jen v maďarštině) mapuje styčné body maďarské a české historie a podrobně představí česká města, stavby a památná místa spojená s maďarskými dějinami.

Diskuse:
John Kokeš, autor knihy, zpravodaj MTI v Praze  
Árpád Marton, novinář

Místo konání:
Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtár, 6720 Szeged, Dóm tér 1-4
Datum:

12.10.2016 17:00 - 18:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala