Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

15.4.2015

Při sobě - proti sobě / Konference v Miškovci

Univerzita v Miskolci pořádá mezinárodní vědeckou konferenci s názvem "České, slovenské a maďarské nacionalismy v období první světové války. Akce se zúčastní historici Eva Irmanová a Robert Pejša.

1915, druhý rok "velké války", ztráta naděje rychlého vítězství přinesl zrození nových plánů - právě před sto lety. Hlavním tématem mezinárodní konference jsou tři národy, které se před sto lety, ještě za dob Rakousko-Uherské monarchie, nacházely v různých situacích a tím přispěly ke zkoumání různého pojetí nacionalismu. Během první světové války některými národy prošly významnou změnou národní ideje, vytvořené v 19. století. Konference se zabývá srovnávací analýzou těchto procesů v rámci českých, slovenských a maďarských výzkumů v souvislosti s tímto tématem.

Akce se koná ve spolupráci následujících institucí:
Ústav Politologie FF Univerzity v Miskolci, Historický ústav Maďarské akademie věd, Slovenský institut a České centrum v Budapešti.

Podrobný program konference nájdete na: http://www.uni-miskolc.hu/~bolfazek/egymas-mellett-cz.htm

Místo konání:
MTA MAB Székháza, 3530 Miskolc, Erzsébet tér 2.
Datum:

15.4.2015

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala