Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.9.2011 16:00 - 22:00

Studentský bigband Harmcore v Budapešti

Den otevřených dveří Českého centra v Budapešti proběhne 17. září v rytmu swingu. Kromě jiných programů uvítá večerní návštěvníky jazzový bigband složený ze studentů pražského Gymnázia Jana Keplera HARMCORE.

 

HARMCORE jazz band

Orchestr vznikl před čtyřmi lety při pražském gymnáziu J. Keplera na semináři o vývoji jazzu, když si vyučující (shodou okolností sám kapelník) chtěl ulehčit přípravu na zmiňovaný předmět a po rekognoskaci, kdo jaký nástroj ovládá, navrhl frekventantům „že bychom si mohli něco zahrát“, aniž by tušil, v co se jeho pobídka později zvrhne.

Poněkud obskurní původ tělesa se odráží i v jeho složení, které nejvýstižněji vyjádří otřepané „co dům dal“. Například zcela netypické dvě basy. Repertoár vychází z okruhu slavných českých i světových šlágrů swingové éry s občasnými přesahy do doby dřívější i pozdější. Jedná se tedy o čistě amatérský soubor, který v současnosti čítá až dvacetpět hudebníků a zpěváků; kromě očekávatelných saxofonů a žesťů se pyšní obsáhlou smyčcovou sekcí, nezvyklým množstvím fléten i početnější rytmikou. Specialitou tělesa jsou dva violinofony, dnes již unikátní nástroje, které propůjčují zvuku orchestru autentický kolorit třicátých let.

Navzdory původnímu čirému amatérismu svých členů (všichni účinkující jsou studenty, či nedávnými absolventy zmíněného gymnázia) je orchestr schopen podávat výkony srovnatelné s tělesy mnohem ambicióznějšími a svým entusiasmem vyvolává u posluchačů velmi vřelou odezvu. O kvalitě zúčastněných hudebníků svědčí skutečnost, že řada z nich se uplatňuje i v dalších hudebních seskupeních a někteří usilují i o profesionál­ní dráhu.  A ne neúspěšně.

Všichni výborní muzikanti a úžasní zpěváci orchestru studují nebo studovali na Gymnáziu Jana Keplera v Praze, které se vší skromností lze označit za prestižní a náročné, z čehož lze odvodit, že kromě svých hudebních schopností jsou všichni též nápadně inteligentní. Svědčí o tom už samotný sofistikovaný název, jehož základ (slovo HARM) nápadně (a ne pouze náhodou) připomíná našeho trojjediného (saxofon, klarinet, zpěv) kapelníka Václava Harmáčka, avšak jeho pravý význam je doslovný, tedy „ranit“. Důsledně tak vystihuje podstatu našeho hudebního tělesa, které především vás HARM = „raní“ ve vašem tělesném a osobním CORE = „jádru“, ať už ho máte v srdci nebo kdekoli jinde. Jestli zranění bude příjemné nebo smrtelné, to se uvidí. My v orchestru říkáme, že jakýkoli zásah je lepší než nuda, šeď a hluché místo v hudebních dějinách.

 

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

17.9.2011 16:00 - 22:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala