Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

8.11.2012 18:00

Po stopách Jana Amose Komenského

Otto Zachar prezentuje s promítání o cestě Přátelského kruhu Bohemia.

Zápis z podzimní Východozápadní cesty Spolku Bohemia, na které procestovali řadu zemí - z Maďarska do Polska a Nizozemska, až do Sárospatak-a navštívil všechna místa, která byla důležitá v životě "učitele národů ".

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

8.11.2012 18:00

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala