Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

4.6.2014 17:00

Odpolední čaj s českou dekadencí

Setkání s madarskými bohemisty, kteří pod vedením Dr. Berkese připravili tematické číslo časopisu Helikon věnované svébytnému proudu v českém umění v 90. letech 19. století. Časopis přináší mj. texty Arnošta Procházky, Otokara Březiny, Karla Hlaváčka, jakož i studie současných českých a maďarských literárních historiků.

OBSAH

STUDIE
TAMÁS BERKES: Přístupy k české dekadenci       
LUBOŠ MERHAUT: „Vrchol a propast v jednom”. Proměny dekadentních souřadnic v české literatuře přelomu 19. a 20. století (Přeložila: Szonja Szilágyi)
ROBERT B. PYNSENT: K morfologii české dekadence. (Interstatualita) (Přeložila: Krisztina Halász)
HANA BEDNAŘÍKOVÁ: Mezi imaginací a myšlením (Přeložila: Krisztina Halász)
SZONJA SZILÁGYI: Byl­-li dekadent Julius Zeyer?

TEXTY
ARNOŠT PROCHÁZKA: K poslední fázi české poesie (Přeložila: Andrea Balázs)
OTOKAR BŘEZINA: Tajemné v umění (Přeložila: Zsuzsanna J. Hahn)
KAREL HLAVÁČEK: Felicien Rops (Přeložila: Judit Simándi)
ARTHUR BREISKY: Kvintesence dandysmu (Přeložila: Zsuzsanna J. Hahn)

ROZHLEDY
LIBUŠE HECZKOVÁ: Potíže s dekadencí (Přeložil: Andor Mészáros)
ANNA FUCHS: Několik typických interpretací dekadence
FLÓRA PEŤOVSKÁ: Druhá česká moderna na počátku 20. století?

KRONIKA
MAGDOLNA BALOGH: Konference o současném historickém románu v Bratislavě

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIE
KNIHY
PAUL RAABE: Tradition und Innovation. Studien und Anmerkungen zur Bibliotheksgeschichte. Mit einem Nachwort von Georg Ruppelt / NÉMETH S. KATALIN
CATRIONA SETH: La fabrique de l’intime. Mémoires et journaux de femmes au XVIII VÁRADI MÁRTA
BRUNO BLANCKEMAN – TIPHAINE SAMOYAULT – DOMINIQUE VIART – PIERRE BAYARD: Pour Éric Chevillard / BANDURA GABRIELLA

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

4.6.2014 17:00

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala