Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

24.3.2014 18:00

Prezentace studijních programů CERGE-EI

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium – Národohospodářský ústav (CERGE-EI) se sídlem v Praze, v České republice, zve studenty na prezentaci svých programů PhD in Economics a Master in Applied Economics, která se bude konat v Českém centru v Budapešti.

Představena bude také nově vyhlášená soutěž pro univerzitní studenty, nazvaná New Economic Talent.

Prezentace bude trvat přibližně 1 hodinu a bude vedena současným studentem (nebo absolventem) CERGE-EI, který/á také odpoví na všechny dotazy týkající se studia na CERGE-EI. Studenti se zájem o ekonomii (včetně těch, kteří studují příbuzné obory, jako je matematika, fyzika, technické obory, informatika, právo a politologie), jsou srdečně zváni k účasti.

CERGE-EI je společným pracovištěm Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky, které podle SSRN patří mezi nejlepší 3 % výzkumných institucí z celého světa. Dlouhodobě přispívá k mezinárodní vědecké spolupráci a pravidelně hostí nejlepší vědce z oboru. Podporuje mezinárodní vazby a pomáhá celému regionu získat ekonomické know-how.

Další podrobnosti studijních programech CERGE-EI a soutěži New Economic Talent naleznete na http://www.cerge-ei.cz.

Centrum pro ekonomický výzkum a doktorské studium – Národohospodářský ústav

(CERGE-EI) se sídlem v Praze, v České republice, zve studenty na prezentaci svých

programů PhD in Economics a Master in Applied Economics, která se bude konat v Českém

centru v Budapešti.

Představena bude také nově vyhlášená soutěž pro univerzitní studenty, nazvaná New Economic

Talent.

Prezentace bude trvat přibližně 1 hodinu a bude vedena současným studentem (nebo

absolventem) CERGE-EI, který/á také odpoví na všechny dotazy týkající se studia na CERGE-
EI. Studenti se zájem o ekonomii (včetně těch, kteří studují příbuzné obory, jako je matematika,

fyzika, technické obory, informatika, právo a politologie), jsou srdečně zváni k účasti.

CERGE-EI je společným pracovištěm Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České

republiky, které podle SSRN patří mezi nejlepší 3 % výzkumných institucí z celého světa.

Dlouhodobě přispívá k mezinárodní vědecké spolupráci a pravidelně hostí nejlepší vědce z

oboru. Podporuje mezinárodní vazby a pomáhá celému regionu získat ekonomické know-how.

Další podrobnosti studijních programech CERGE-EI a soutěži New Economic Talent naleznete

na http://www.cerge-ei.cz.
Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

24.3.2014 18:00

Organizátor:


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala