Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.11.2016 - 31.3.2017

Cena Susanny Roth 2017

Česká centra (ČC) a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) vyhlašují 4. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé překladatele Cena Susanny Roth, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

 

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy (beletrie). Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu cca 10 normostran z knihy vydané v letech 2015–2016 v ČR. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady.

Text k překladu: Letošní jury ČC a IDU vybrala knihu Biancy Bellové Jezero (nakl. Host, 2016).

Cena: Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

Zadání a podmínky účasti: Soutěžící odevzdá svůj překlad textu z knihy Biancy Bellové Jezero (kapitola I. Zárodek, str. 9–25), profesní životopis v podobě medailonku a aktuální fotografii. Vše zašle v elektronické podobě nejpozději 31. března 2017 na e-mailovou adresu Českého centra Budapešť ccbudapest@czech.cz

Termíny:

  • Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2017
  • Zveřejnění výsledků: do 15. května 2017
  • Pobyt oceněných překladatelů v ČR:  léto/podzim 2017

Úryvek ke stažení:

Formuláře ke stažení zde:

 

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

Od: 23.11.2016
Do: 31.3.2017

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala