Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

23.11.2016 - 14.4.2017

Cena Susanny Roth 2017 - uzávěrka soutěže prodloužena!

Česká centra (ČC) a Literární sekce Institutu umění – Divadelního ústavu (IDU) vyhlašují 4. ročník Mezinárodní soutěže pro mladé překladatele Cena Susanny Roth, pojmenované po renomované švýcarské bohemistce a překladatelce Susanně Roth (1950–1997), která se výraznou měrou zasloužila o propagaci soudobé české literatury v zahraničí.

 

Uzávěrka soutěže prodloužena do 14. dubna!

 

Soutěž je zaměřena na začínající překladatele do 40 let, jejichž úkolem je překlad dosud nepřeložené současné české prózy (beletrie). Uchazeči přeloží ucelený úryvek vybraného autora o rozsahu cca 10 normostran z knihy vydané v letech 2015–2016 v ČR. V každém jazykovém teritoriu bude oceněn pouze jeden uchazeč; vyhodnocení soutěže provede místní odborná porota. Do soutěže nelze přijmout již publikované překlady.

Text k překladu: Letošní jury ČC a IDU vybrala knihu Biancy Bellové Jezero (nakl. Host, 2016).

Cena: Několikadenní návštěva ČR spojená s účastí na odborném semináři s doprovodným programem.

Zadání a podmínky účasti: Soutěžící odevzdá svůj překlad textu z knihy Biancy Bellové Jezero (kapitola I. Zárodek, str. 9–25), profesní životopis v podobě medailonku a aktuální fotografii. Vše zašle v elektronické podobě nejpozději 31. března 2017 na e-mailovou adresu Českého centra Budapešť ccbudapest@czech.cz

Termíny:

  • Uzávěrka pro zaslání překladů: 31. března 2017
  • Zveřejnění výsledků: do 15. května 2017
  • Pobyt oceněných překladatelů v ČR:  léto/podzim 2017

Úryvek ke stažení:

Formuláře ke stažení zde:

 

Místo konání:

Szegfű u. 4.
1063 Budapešť
Maďarsko

Datum:

Od: 23.11.2016
Do: 14.4.2017

Organizátor:

České centrum


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala