Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

17.9.2018 - 5.10.2018

150 let SIA v Debrecíně

Po úspěšném uvedení v budapešťské galerii Fuga putuje výstava 150 let SIA do Debrecína. Cílem výstavy je poskytnout orientaci v minulé i současné stavební tvorbě. Představit to nejkvalitnější z oboru v naší republice a připomenout celospolečenský význam inženýrů a architektů nejen z pohledu funkčnosti jejich díla, ale rovněž v utváření estetiky staveb a  veřejného prostoru.

Výstava k 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém“

Koncem roku 2015 připomenul Český svaz stavebních inženýrů veřejnosti 150. výročí založení Spolku architektů a inženýrů v království Českém, jehož je přímým pokračovatelem. Spolek založený na popud arch. Josefa Turby a povolený císařem Františkem Josefem I. v r. 1865 patří k nejstarším inženýrským spolkům v celé Evropě. Struktura a názvy společnosti se během let víckrát měnily, ale poslání zůstává pořád stejné.

Putovní výstava „150 LET SIA“ prezentuje na 66 velkoformátových panelech prestižní výběr významných osobností z oblasti stavitelství a architektury a jejich díla, tematické okruhy výstavby a vzrůstající činnost odborných spolků a zároveň připomíná důležitou součinnost obou profesí v praxi. V neposlední řadě se věnuje současné situaci v obou oborech a jejich směřování do budoucnosti.

Cílem výstavy je poskytnout orientaci v minulé i současné stavební tvorbě na území Česka. Zároveň se snaží představit to nejkvalitnější z oboru v naší republice a připomenout celospolečenský význam inženýrů a architektů nejen z pohledu funkčnosti jejich díla, ale rovněž v utváření estetiky staveb a veřejného prostoru.

Spojení osobního fotografického portrétu autora, krátkého textového medailonu a historických a současných fotografií autorova díla má za cíl připomenout vývoj a úspěchy našeho stavitelství a architektury.

Poprvé byla výstava představena veřejnosti v rámci slavnostního večera k 150. výročí založení „Spolku architektů a inženýrů v království Českém“ v sobotu 31. října 2015 v Betlémské kapli v Praze a nyní dále putuje zejména po vysokých školách, vědecko-technických centrech a výstavních sálech ČR.

Rádi bychom naši výstavu představili i širšímu publiku, zejména zahraničnímu, a to prostřednictvím českých kulturních center v zahraničí, a ukázali mu krásu naší země a rozmanitost našeho kulturního dědictví.

Pořadatel výstavy: Český svaz stavebních inženýrů (www.cssi.cz), Ing. Pavel Štěpán

 

Kurátorka: Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc.

Autoři textů: Doc. Ing. arch. Radomíra Sedláková, CSc., Ing. Václav Mach, Akad. arch. Jan Sapák, Ing. arch. Jan Fibiger, CSc.

Grafické zpracování: Martin Balcar

Realizace: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

Koordinátor výstavy: Ing. arch. akad. arch. Jan Vrana, E: janvrana44@gmail.com; T: + 420 602 663 229

 

A) Osobnostní panely a panely vybraných architektonických ateliérů:

Josef Hlávka, Antonín Balšánek, Osvald Polívka, Dušan Jurkovič, Josef Schulz, Josef Zítek, Leopold Bauer,Jan Kotěra, Josip Plečnik, Pavel Janák, Vladimír Karfík, František L. Gahura, Josef Gočár, Jan Gillar, Bedřich Feuerstein, Jaromír Krejcar, Josef Havlíček, Karel Honzík, Oldřich Tyl, Adolf Loos, Bohuslav Fuchs, Adolf Benš, Bedřich Rozehnal, Oskar a Elly Oehlerovi, Otakar Novotný, Stanislav Bechyně, Bohumír Kozák, Jiří Kroha, František A. Libra, František Faltus, Jaroslav Fragner, Vlastislav Hofman, Josef Chochol, Karel Hubáček, František Cubr, Karel Filsak, Karel Prager, Vladimír Machonin a Věra Machoninová, Jan Šrámek a Alena Šrámková, Jan BočanZdeněkRothbauer, Ivan Ruller, Viktor Rudiš, Václav Aulický, Jan Línek, Vlado Milunič, Eva Jiřičná, Jan Kaplický, Martin Kotík, Josef Pleskot, Ladislav Lábus, Zdeněk Fránek, Stanislav Fiala, Jiří Stráský, Vladimír Janata, Michal Hlaváček, Ateliér A PLUS, Šafer Hájek Architekti, Jakub Cigler a Vincent Marani, Ateliér CMC Architects, Ladislav Kuba a Tomáš Pilař, Ateliér DaM, Ateliér Projektil.

B) Tematické panely:

SIAL, Stavoprojekt, Metro, Dálnice, Mosty (I. a II.), Vodní stavby, Stavby z oceli, Betonové stavitelství, Podzemní stavby, Urbanismus, Panelové domy, Geotechnika, Železnice, Průmyslové stavby.

 

Místo konání:
HBMÉK kiállítóterme, Debrecen, Sarló u. 4., 4028
Datum:

Od: 17.9.2018
Do: 5.10.2018

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce


Připomenutí akce
Tuto akci nelze připomenout, protože akce již začala