Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Program

11.3.2020 17:00 - 25.3.2020

ICONIC RUINS? - Poválečná socialistická architektura krajin V4

Poválečná socialistická architektura krajin V4

Poválečná architektura v bývalých socialistických státech se stává v poslední době ostře sledovaným tématem. Veřejnost ji dlouhá léta vnímala s rozpaky, na pozadí často bezútěšných osobních vzpomínek a lidských osudů ovlivněných komunistickým režimem. Poslední odborné studie a osvětové aktivity však odhalují překvapivě rozmanitou škálu podob, jichž architektura v dané době nabývala, i paralelní vývoj, který ukotvuje bývalý východní blok do širšího kontextu dějin světové architektury. Výstava ICONIC RUINS? se proto soustředí zejména na oblast politicky exponovaných veřejných investic a hledá vazby nebo střety mezi ambicemi moci a tvůrčím myšlením architektů.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Rychlý zánik této architektury v posledních letech v důsledku radikálních přestaveb a demolic, vede k nebývalé angažovanosti odborné veřejnosti a akademické sféry.

Výstava mapuje vývoj socialistické architektury v státech V4. Budovy jsou systematicky rozděleny do různých typologií jako kultura, média, vzdělání, obchod, mezinárodní reprezentace (hotely), sport, infrastruktura, administrativa, státní správa. Fotograficky ztvárněná výstava je doplněna informací o současném stavu a využití budovy. Výstava by měla zprostředkovat přehled již zmíněné poválečné architektuře do roku 1989 ve všech zemích V4 (Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko).

Kurátoři:

Anna Cymer (PL), historička architektury

Henrieta Moravčíková (SK), historička architektury

Ábel Mészáros (HU), historik architektury

Petr Vorlík (CZ), historik architektury

Výstava ICONIC RUINS? vznikla v rámci Shared Cities: Creative Momentum - mezinárodní kreativní platformy na rozmezí architektury, umění, urbanismu a sdílené ekonomiky, která v letech 2016 až 2020 spojuje jedenáct partnerských organizací ze sedmi významných evropských měst: Bělehradu, Berlína, Bratislavy, Budapešti, Katovic, Prahy a Varšavy. Cílem projektu Shared Cities je ukázat městským obyvatelům, že jejich participace a spolupráce je zásadní pro vytvoření příjemného a hodnotného městského prostředí.

Spolufinancováno z programu Evropské unie Kreativní Evropa

 

 

Místo konání:
Széchenyi István Egyetem, Új-Tudástér épület, 9026 Győr, Egyetem tér 1.
Datum:

Od: 11.3.2020 17:00
Do: 25.3.2020

Organizátor:

České centrum je spoluorganizátor akce

Call for CEE documentary film projects

SUBMIT YOUR DOCUMENTARY PROJECTS from CENTRAL and EASTERN EUROPE 3rd East Doc Platform | Prague | March 3 – 9, 2014 East European Forum, Project Market, Doc Tank, East Silver Video Library Institute of Documentary Film calls for documentary projects in development / production / post-production for the 3rd edition of East Doc Platform (EDP).

1


Naši partneři