Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Novinky

Výběrové řízení na rezidenční pobyty v Praze a v Brně

Cílem projektu je podpora živého umění, kreativního dialogu a mezinárodní kulturní výměny. Rezidentovi má pobyt poskytnout čas na tvorbu či výzkum, možnost seznámit se s českou literární a kulturní scénou.

 

Rezidenční pobyty v trvání dvou týdnů až jednoho měsíce jsou určeny spisovatelům, překladatelům, kritikům či literárním vědcům, kteří se zajímají o českou literaturu a kulturu a chtějí se s ní blíže seznámit. Rezidenční pobyty mají charakter tvůrčího stipendia. Výzva není věkově omezena. Výběrové řízení vyhlašuje České literární centrum

 

Termín pobytu: září-prosinec 2017
Místo: Praha nebo Brno (v Brně rozšířená možnost pro překladatele a badatele o neomezený přístup k fondům Moravské zemské knihovny). 
Termín pro doručení přihlášek: 1. 6. 2017.
Rozhodnutí: 
na základě rozhodnutí výběrové komise bude oznámeno udělení stipendia do 30. 6. 2017.

 

Dokumenty pro přihlášení:
•    životopis
•    motivační dopis (s udáním předpokládané délky, termínu a požadovaného místa pobytu) 
•    fakultativně: ukázka z publikované tvorby (v angličtině nebo v češtině) či z překladu (max. 5 stran)


Kritéria pro výběr:
•    zájem o českou kulturu
•    základní znalost angličtiny
•    nejméně jedno již vydané literární dílo, vědecká publikace nebo překlad
•    ochota podílet se na místním literárním životě (autorská čtení, přednášky, školní besedy, diskuze a aktivity pořádané organizátorem pobytu nebo spojené s kulturními událostmi ve městě)
•    práce na literárním díle (autorském díle, překladu, badatelská práce) během pobytu
Podmínky pobytu: Rezidentovi je hrazeno ubytování, cestovné a příspěvek na náklady pobytu ve výši 250 EUR na týden
Adresa pro doručení: rezidence@litcentrum.cz


Kontakt a více informací:
prof. PhDr. Tomáš Kubíček, Ph.D.
ředitel
Moravská zemská knihovna v Brně - 601 87 Brno, Kounicova 65a