Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Jazyková zkouška

Studujete češtinu? Chtěli byste zjistit, na jaké jste úrovni?

Prověřte si své znalosti pomocí Certifikované zkoušky z češtiny pro cizince - CCE, která ověří vaše dovednosti v poslechu, čtení, psaní, mluvení a gramatice (pouze pro nejvyšší úrovně B2, C1) a je k dispozici v pěti úrovních: A1, A2, B1, B2 a C1.

Úspěšné složení přibližně tříhodinové zkoušky potvrdí vaši úroveň znalostí a získáte certifikát Ústavu jazykové a odborné přípravy Univerzity Karlovy v Praze společně se bodovým hodnocením pro každou zkoušenou kategorii. 

Jestliže si nejste jisti, která úroveň by pro vás byla nejvhodnější, vyzkoušejte si test na www.ujop.cuni.cz nebo nás kontaktujte.

Certifikovaná zkouška českého jazyka pro rok 2018

Kdy:
Letní termín jazykové zkoušky:  11-12. června 2018
Přihláška do: 13. května 2018

 Kde:
České centrum Budapešť
Szegfű utca 4.
1063 Budapešť

Cena:
Úrovně A1 a A2 stojí 105 €

Úrovně B1, B2 a C1 stojí 135 €


Přihlášky a další informace
Další informace na stránkách ÚJOP UK: https://ujop.cuni.cz/zkousky/form/146-certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce-ceske-centrum-budapest

Online přihlášky: http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce#cce-cs-madarsko

K získání dalších informací, prosím, kontaktujte naši kolegyni Annu Szorcsik
E-mail: szorcsik@czech.cz, Tel.: +36 1 462 50 66