Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Jazyková výuka

PROČ SE UČIT ČESKY V ČESKÉM CENTRU?
- Pořádáme kurzy pro všechny znalostní úrovně – od začátečníků až po pokročilé
- Kurzy vedou zkušení a plně kvalifikovaní lektoři
- Podle úrovně vašich znalostí vám navrhneme odpovídající kurz
- Všechny kurzy se konají v budově Českého centra Budapešť v centru města
- Nabízíme dobré ceny a slevy pro studenty
- Nabízíme i řadu dalších služeb (kulturní akce, Czech Pub Quiz, knihovnu a videoknihovnu), které studium českého jazyka usnadní!

O KURZECH
- Nabízíme kurzy pro všechny úrovně: začátečníci, mírně pokročilí a pokročilí
- Jedna lekce trvá 90 minut a lekcí je celkem 12
- Kurz pro začátečníky začíná v září, v lednu i v dubnu
- Průměrný počet studentů ve skupině je 6 až 12
- Studijní materiály: Lída Holá: New Czech Step by Step, Lída Holá: Česky krok za krokem I. a Lída Holá, Pavla Bořilová: Česky krok za krokem II. Naši lektoři také používají další materiály přizpůsobené potřebám studentů.
- Cílem kurzů je umožnit studentům efektivně komunikovat v běžných situacích v českém jazyce a zahrnout do konverzace všechny účastníky.
- Cena kurzu: 22.000 HUF / 18.000 HUF za trimestr (12 lekcí)

- Organizujeme také přípravný kurz před certifikovanou zkouškou z češtiny
- Jedna lekce trvá 135 minut a lekcí je celkem 4
- Cena kurzu: 10.000 HUF / 8.000 HUF za kurz (4 lekce)

- Vyučujícími lektory jsou: Gábor Hanzelik, Flóra Peťovská, Jiří Zeman a Anna Kolláth. Výuka probíhá podle skupiny přes český, anglický či maďarský jazyk.