Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Významná díla krajinné architektury

Výstava je zaměřena na prezentaci navrhovaných projektů a realizovaných děl krajinné architektury z dílen akademických pracovišť, zabývajících se danou tématikou – Fakulty architektúry STU v Bratislavě, Fakulty architektury ČVUT v Praze, Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity v Brně se sídlem v Lednici na Moravě a Fakulty architektury Szent István Egyetem v Budapešti.