Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

Předání Ceny Susanny Roth

V kinosále Českého centra Budapešť proběhlo 16. 3. 2016 vyhodnocení překladatelské soutěže Susanny Roth, do které se z Maďarska přihlásili tři mladí překladatalé - Anna Deák, Anna Steinbachné Bobok a Dóra Veress. Porota, kterou tvořila dvojice překladatelů (Andrea Balázsová a István Vörös) se shodli na tom, že autorkou nejlepšího překladu je Anna Steinbachné Bobok. Gratulujeme!