Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Foto

Zpět do galerie

60 let bohemistiky

Mezinárodní bohemistická konference na 60. výročí založení bohemistiky na Filozofické fakultě Univerzity Loránda Eötvösa byla zakončena v Českém centru oslavou těchto kulatých narozenin.